Singleton

Câu chuyện về rượu Singleton bắt đầu từ năm 1897 khi Glendullan được thành lập bởi William Williams & Sons Ltd. và các nhà pha chế từ Aberdeen. Nó là nhà máy chưng cất cuối cùng trong số bảy nhà máy chưng cất được xây dựng ở Dufftown. Nó có chung một tuyến đường sắt tư nhân với Mortlach và tất cả các máy móc được điều khiển bởi một bánh xe nước siêu tốc chạy bằng nước từ sông Fiddich.

Năm 1898, chuyến hàng lúa mạch đầu tiên đã đến và quá trình chưng cất bắt đầu. Năm 1919, William Williams & Sons Ltd. hợp nhất với hai công ty khác là Alexander & MacDonald Ltd. và Greenlees Brothers Ltd. để trở thành Macdonald, Greenlees & Williams (Distillers) Ltd. Năm 1926 nó đã được The Distillers Company Ltd. tiếp quản và được gọi là Macdonald Greenlees Ltd.

Năm 1930, Scottish Malt Distillers Ltd tiếp quản nhà máy chưng cất. Năm 1940, nhà máy bị đóng cửa trong chiến tranh do tình trạng khan hiếm và mở lại năm 1947. Năm 1972, với nhu cầu gia thì việc xây dựng thêm một nhà máy chưng cất là cần thiết. Nó được xây dựng trên cánh đồng giữa nhà máy chưng cất cũ và nhà ở của nhân viên.

Năm 1985, các tòa nhà Old Glendullan trên địa điểm nhà máy chưng cất đã ngừng hoạt động, mặc dù chúng vẫn được sử dụng như một xưởng. Năm 2006, rượu Singleton of Glendullan 12 Year Old có mặt tại Hoa Kỳ. Năm 2013, Một nhà máy đa dạng sinh học hiện đại được mở trên địa bàn của Glendullan. Năm 2015, Singleton of Glendullan ra mắt 3 phiên bản mới cho Global Travel Exclusive: Classic, Double Matured, Master’s Art.

Rượu Singleton

Main Menu