Chateau d'Issan

Lịch sử rượu vang Chateau d’Issan gồm danh sách dài các cuộc trao đổi tài sản và di sản. Theo thừa kế, di sản đã được truyền từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác. Tất cả họ đã đóng góp theo cách riêng để giúp tạo nên tính cách độc đáo của rượu.

Trong khoảng thời gian gần ba thế kỷ, khu đất này đã được truyền lại theo một vòng liên quan đến một số gia đình có tên tuổi như Noailhan, Meyrac, Ségur, Salignac, de la Vergne, Escodeca de Boisse, v.v. Từ năm 1575 trở đi, tài sản thuộc sở hữu của năm thế hệ gia đình Essenault. Họ là những người cuối cùng đã đổi tên nó và do đó rượu vang Chateau d’Issan ra đời.

Năm 1824, Jean-Baptiste Duluc tiếp quản điền trang và cải tạo vườn nho trước khi bán nó cho gia đình Blanchy. Năm 1866, Gustave Roy đến định cư với tư cách là người đứng đầu Château d’Issan. Ông xây dựng hầm chứa bằng trọng lực đầu tiên và trồng lại vườn nho bị tàn phá bởi phylloxera.

Dinh thự bị xuống cấp giữa hai cuộc Thế chiến nhưng được gia đình Cruse đánh thức từ năm 1945. Dưới sự quản lý của Lionel Cruse, lâu đài đã được khôi phục, các công trình được sửa đổi và vườn nho được trồng lại.

Rượu Vang Chateau d'Issan

Main Menu