Meukow

Meukow là thương hiệu cognac được thành lập vào thế kỷ 19. Năm 1850, Sa hoàng Alexander II của Nga đã gửi hai anh em Auguste-Christophe và Gustav Meukow đến Pháp với nhiệm vụ bảo đảm việc cung cấp rượu cognac cho Tòa án. Sau nhiều chuyến đi, vào ngày 1/8/1862, họ quyết định thành lập công ty A.C. Meukow & Co tại thị trấn Cognac, Pháp. Vì thế nó còn được gọi là rượu Meukow 1862 để ghi nhớ ngày sản xuất lô đầu tiên.

Công ty được quản lý bởi các cổ đông lừng lẫy như Henri Bouraud – Thị trưởng của thành phố Cognac từ năm 1849 đến 1869. Công ty nhanh chóng phát triển và lớn mạnh, bằng chứng là các sự kiện được tổ chức hàng năm.

Năm 1979, Meukow gia nhập vào nhóm gia đình Compagnie de Guyenne – được thành lập năm 1969 bởi Michel Coste. Được hỗ trợ bởi cấu trúc thương mại của nhóm, Meukow Cognac tiếp tục tăng trưởng phạm vi của họ. Hiện nó được phân phối tại hơn 80 quốc gia. Ngày nay, dưới sự quản lý của Philippe Coste – con trai của Michel và hai người chị gái – Marie-Laure Brugerolle và Céline Viard, việc kinh doanh diễn ra hết sức tốt đẹp.

Rượu Meukow

Main Menu