Dalmore

The Dalmore có từ năm 1263. Chính vào năm này, Colin of Kintail – Tộc trưởng Mackenzie – đã cứu Vua Alexander III khỏi con nai sừng tấm. Để ghi nhận hành động cao cả này, Nhà vua đã cấp cho Gia tộc Mackenzie quyền sử dụng biểu tượng 12 con ngựa của Hoàng gia trên quốc huy của họ.

Khi hậu duệ của Gia tộc trở thành chủ sở hữu của nhà máy chưng cất Dalmore vào năm 1867, Royal Stag đã trở thành biểu tượng dễ nhận biết tô điểm cho mỗi chai rượu The Dalmore ngày nay một cách tự hào. Nó chính là một biểu tượng gói gọn cho một quá khứ phong phú. Đồng thời cũng thể hiện lời hứa rằng The Dalmore sẽ vẫn ở đỉnh cao của dòng mạch nha đơn.

Nhà chưng cất Richard Paterson là người sáng tạo đằng sau thương hiệu này trong gần 5 thập kỷ. Rượu lấy cảm hứng từ tầm nhìn của người sáng lập – Alexander Matheson và thành tựu của gia đình Mackenzie. Tinh thần quý giá của Dalmore được chắt lọc trong những chiếc thùng đặc biệt. Chúng được đích thân Master Distiller – Richard Paterson lựa chọn thủ công và có nguồn gốc từ những nhà máy rượu độc quyền tốt nhất trên thế giới.

Rượu Dalmore

Main Menu