Beer

Bia là một đồ uống có cồn được sản xuất bằng quá trình lên men đường lơ lửng trong môi trường lỏng và không được chưng cất sau khi lên men. Thành phần chính của beer là nước, lúa mạch đã mạch nha hóa, hoa bia và men bia. Có nhiều loại bia khác nhau nhưng chủ yếu dựa vào men bia để xác định: ale beer hay lager beer. Ale beer là phương pháp lên men nổi. Còn Lager bia là phương pháp lên men chìm.

Bia Ale được lên men ở nhiệt độ cao hơn Lager Bia nên thường cho ra hương vị hoa quả. Bia Lager được lên men ở nhiệt độ thấp hơn tiếp đó được lên men thứ cấp lâu từ 4-12 độ. Việc lên men ở nhiệt độ thấp sẽ kiềm chế việc sản xuất tự nhiên các este và các phụ phẩm khác. Bia Lager có hương vị lạnh và khô hơn bia Ale.

Menu Chính