Rượu vang Mỹ đã được sản xuất ở Hoa Kỳ từ những năm 1500, với việc sản xuất rộng rãi đầu tiên bắt đầu ở New Mexico vào năm 1628. Ngày nay, sản xuất rượu vang được thực hiện ở tất cả năm mươi tiểu bang, với California sản xuất 84% tổng số vang của Hoa Kỳ.

Rượu vang Mỹ

Rượu vang được chia ra làm 2 phong cách chính: Vang Thế giới mới & Vang Thế Giới Cũ. Trong đó, Mỹ chiếm tỷ trọng cao nhất trong sản lượng rượu thế giới mới.

Mỹ là nơi có thổ nhưỡng tốt để sản xuất rượu vang với hơn 3000 nhà sản xuất. Đáng chú ý nhất là West Coast có sản lượng chiếm hơn 90% sản lượng rượu vang của toàn bộ Mỹ.

  • West Coast có rượu vang California, Washington và Oregon
  • Southwestern United States đáng chú ý có New Mexico và Arizona
  • Rocky Mountain Region có Idaho và Colorado
  • Southern United States có Texas, Kentucky, Tennessee, Georgia và Alabamm
  • Midwestern United States có Missouri và IIIinois
  • Great Lakes region có Michigan, New York và Ohio
  • East Coast of the United States  có Long Island in New York, New Jersey, Pennsylvania, Virgina, North Carolina và Florida

Main Menu