Stanbroke

Stanbroke là một công ty chăn nuôi bò của Úc thuộc sở hữu của một gia đình. Mục tiêu của Stanbroke là luôn cung cấp thịt bò chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Họ đạt được điều này bằng cách sở hữu và quản lý từng bước của quy trình sản xuất. Bằng cách tận dụng môi trường nguyên sơ của các trại gia súc và kết hợp với các cơ sở sản xuất hiện đại, họ không ngừng cung cấp các miếng thịt bò có chất lượng cao, mềm và hương vị theo yêu cầu.

Stanbroke sở hữu 7 trạm gia súc ở vùng vịnh phía bắc Queensland, Australia. Vùng đất này không có chất gây ô nhiễm và không có sự can thiệp của con người. Sự xuất hiện của các đợt gió mùa hàng năm đã cung cấp cho những vùng đất đai màu mỡ rộng lớn này tạo ra những đồng cỏ phong phú tươi tốt với cỏ Flinders và Mitchell. Chính nơi đây đã có khoảng 200.000 con gia súc của đang gặm cỏ. Họ chỉ cho chúng ăn những loại cỏ và ngũ cốc chất lượng cao nhất.

Các tiêu chuẩn cao của Stanbroke được duy trì bằng cách cung cấp môi trường xung quanh thoải mái. Họ chỉ sử dụng ngựa và người để di chuyển gia súc của trong toàn bộ cơ sở. Hiện nay, thịt bò Stanbroke được xuất khẩu sang 35 quốc gia. Đội ngũ bán hàng của họ hoạt động ở các khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông, Hoa Kỳ và trong nước.

Thịt Bò Stanbroke

Main Menu