Georges Vigouroux

Trong bốn thế hệ, “rượu vang đen” đã được chảy qua huyết mạch của gia đình Georges Vigouroux. Nếu việc truyền lại bí quyết sản xuất rượu vang là quan trọng trong nghề trồng nho thì niềm đam mê đối với Malbec thậm chí còn đáng chú ý hơn.

Họ đã tìm kiếm sự cộng sinh tốt nhất giữa nho Malbec và những terroir kể từ năm 1887. Việc này được thực hiêện cả trong các vườn nho của Cahors và những vùng xa hơn. Gia đình Georges Vigouroux là chủ sở hữu của 4 nhà máy rượu vang danh tiếng ở Occitanie. Họ được xem là các chuyên gia ở Pháp khi nói đến sản xuất rượu vang Malbec.

Maison Georges Vigouroux

Main Menu