Bantry Bay

Bantry Bay là một công ty do gia đình sở hữu và điều hành. Họ đang sống và làm việc với di sản thu hoạch vẹm có từ hàng thế kỷ. Đồng thời họ luôn luôn hướng về cộng đồng địa phương của họ.

Bantry Bay được thành lập tại Bantry, County Cork, Ireland vào năm 1991. Ngay tại bờ vịnh, những con vẹm tươi ngon được thu hoạch, tinh chế và đóng gói hút chân không. Nhờ vào quy trình đổi mới này mà những con vẹm khi đến tay bạn vẫn giữ được hương vị mạnh mẽ giống như bạn đang thưởng thức chúng trực tiếp ở vịnh Bantry vậy.

Tất cả bắt đầu với một người cha, hai người con trai và một triết lý đơn giản: hãy bắt đầu từ nơi bạn đang ở. Đối với Bob, Paudie và Brian Murnane – những người sáng lập công ty thì điểm khởi đầu là Vịnh Bantry. Nơi này có vẻ đẹp huyền thoại và là một trong những vịnh tự nhiên sâu nhất thế giới. Tại đây, Đại Tây Dương gặp dòng hải lưu Gulf Stream tạo nên một môi trường hữu cơ hoàn hảo để nuôi vẹm xanh.

Vẹm Xanh Bantry Bay

Main Menu