Chateau Leoville-Las Cases

Chateau Leoville-Las Cases cũng là tên của loại rượu vang đỏ được sản xuất bởi nhà máy này. Leoville-Las Cases là một trong những điền trang đầu tiên ở Bordeaux giới thiệu nhãn thứ hai – Clos du Marquis. Tuy nhiên, Clos du Marquis là một loại rượu riêng biệt. Năm 2007, Chateau cung cấp loại rượu thứ hai được gọi là Le Petit Lion de Marquis de Las Case.

Leoville-Las đã từng là một phần của một điền trang lớn hơn nhiều cho đến thời kỳ Cách mạng Pháp. Lúc này, một phần của điền trang đã được tách ra thành Château Léoville-Barton ngày nay. Năm 1840, điền trang lại bị chia cắt và khu đất cuối cùng trở thành Château Léoville-Poyferré bị chia nhỏ. Kể từ giữa thế kỷ 20, gia đình Delon đã là chủ sở hữu của điền trang này, cũng là chủ sở hữu của lâu đài Potensac và Nénin.

Khu đất lớn nhất trong các vườn nho của nhà máy rượu vang Chateau Leoville-Las Cases, được gọi là Grand Clos, nằm ở ranh giới phía bắc của St-Julien, chỉ có nhánh sông Juillac ngăn cách các vườn nho của nó với các vườn nho của Château Latour ở Pauillac. Tổng diện tích vườn nho khoảng 97 ha được trồng với 65% Cabernet Sauvignon, 19% Merlot, 13% Cabernet Franc và 3% Petit Verdot.

Rượu Vang Chateau Leoville-Las Cases

Main Menu