Deutsch Family

Deutsch Family Wine and Spirits được thành lập vào năm 1981 bởi Chủ tịch Bill Deutsch. Họ đưa ra thị trường những loại rượu chất lượng được sản xuất bởi các gia đình danh giá. Tất cả đều đến từ các tên tuổi lớn trên toàn thế giới. Bill nói: “Chúng tôi là một doanh nghiệp do gia đình làm chủ. Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp khác do gia đình làm chủ và hướng tới con người. “Chúng tôi phát triển các mối quan hệ lâu dài, bền chặt với các nhà sản xuất và đối tác. Chúng tôi làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tối đa.”

Công việc kinh doanh của Deutsch Family bắt đầu với hai nhân viên đã đưa một số nhà sản xuất gia đình từ Pháp bốn thập kỷ trước để phát triển thành một danh sách các thương hiệu rượu vang và rượu mạnh nổi tiếng quốc tế, từng đoạt giải thưởng được nuôi dưỡng bởi hơn 340 nhân viên. Deutsch Family đưa mọi người vào gia đình của mình bằng cách chia sẻ rượu vang và rượu mạnh chất lượng cao nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới với giá trị tốt nhất.

Gia Đình Deutsch

Main Menu