Trong số các nước sản xuất rượu vang Thế Giới mới, Chi lê là nước đã dành được tiếng tăm trên thị trường Thế giới nhờ rượu vang có chất lượng và giá cạnh tranh..Chi Lê là một đất nước dài và hẹp có khí hậu một bên là biển và một bên là dãy núi Andes. Khí hậu khô và nóng ở phía Bắc và lạnh ở phía Nam

rượu vang Chile

Luật rượu vang Chi Lê tương tự giống luật rượu vang Mỹ. Trên nhãn phải thể hiện giống nho sản xuất, mùa nho thu hoạch. Rượu muốn xuất khẩu ra khỏi thị trường Chile thì phải đạt nồng độ cồn tối thiểu. VD: rượu vang trắng phải đạt ít nhất là 12% độ cồn, trong khi đó rượu vang đỏ phải đạt min 11.5% độ cồn. Đối với rượu vang Chi Lê trên nhãn thể hiện chữ ; “Special” thì phải ủ trong thùng gỗ sồi; ” Reserva” thì ít nhất phải ủ 2 năm trong thùng gỗ sồi còn nếu ” Gran Reserva” thì phải ủ ít nhất từ 4 -6 năm trong thùng gỗ sồi.

Các giống nho phổ biến ở Chi Lê bao gồm: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Carmenere, Malbec, Carignan.

Rượu vang Chi Lê ngày càng thu hút được các nhà đầu tư trên thế giới như:

Main Menu