Thực Phẩm Châu Âu

Thực phẩm Châu Âu đạt tiêu chuẩn chất lượng ở ngưỡng rất cao. Nền nông nghiệp Châu Âu phát triển và đạt hiệu quả cao nhờ những yếu tố sau:

+ Điều kiện thời tiết khí hậu tốt

+ Thiết bị kỹ thuật cao

+ Con người có hiểu biết sâu rộng.

+ Đất đai mầu mỡ

+ Điều kiện kinh tế phát triển

+ Gắn chặt với công nghiệp chế biến

+ Chăn nuôi cao hơn trồng trọt

+ Dịch vụ hỗ trợ phát triển như quảng cáo, tài chính, bảo hiểm, buôn bán…

Thực phẩm Châu Âu được kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ

+ Dư lượng tối đa cho phép với các thuốc bảo vệ thực vật

+ Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

+ Kiểm dịch thực vật nhằm ngăn ngừa sự lan truyền của dịch bệnh và sâu hại

 

 

Menu Chính