Singleton 12 Năm Glendullan

,

Rượu whisky mạch nha đơn Singleton 12 năm Glendullan được trưởng thành trong một tỷ lệ cao các thùng gỗ sồi Mỹ với một phần nhỏ các thùng gỗ sồi châu Âu để cân bằng chất lỏng. Kết quả là dễ dàng thưởng thức mạch nha đơn với hương thơm trái cây tươi, vòm miệng ngọt ngào và kết thúc với vị kem.

  • Độ cồn: 40%
  • Dung tích: 750ml
  • Xuất xứ: Scotland

1,320,000

Rượu whisky mạch nha đơn Singleton 12 năm Glendullan được trưởng thành trong một tỷ lệ cao các thùng gỗ sồi Mỹ. Với một phần nhỏ các thùng gỗ sồi châu Âu để cân bằng chất lỏng. Kết quả là dễ dàng thưởng thức mạch nha đơn với hương thơm trái cây tươi. Vòm miệng ngọt ngào và kết thúc với vị kem.

  • Độ cồn: 40%
  • Dung tích: 750ml
  • Xuất xứ: Scotland

– Lược xem: 3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Singleton 12 Năm Glendullan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *