Vega Sicilia

Tháng 4 năm 1982, gia đình Álvarez đã mua lại Vega Sicilia từ Hans Neuman – một doanh nhân người Venezuela. Rượu đã trở thành nền tảng trong dự án kinh doanh mới của gia đình. Năm 1991, gia đình Álvarez đã tạo ra Alión. Đó là một loại rượu vang hiện đại, hoàn toàn không giống như chủ nghĩa cổ điển của Vega Sicilia.

Năm 1993, Tokaj-Oremus được thành lập chỉ ba năm sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Hungary. Nó tôn trọng lịch sử và truyền thống của một trong những rượu vang ngon nhất trên thế giới được kết hợp với sự hiện đại hóa và cập nhật công nghệ do gia đình Álvarez giới thiệu. Năm 2001, Pintia được tạo ra ở vùng Toro, xa hơn nữa là sông Duero. Dự án mới nhất bên bờ sông Duero đã giúp gia đình Álvarez mở rộng dự án sản xuất rượu vang của mình.

Năm 2013, rượu vang Macán là đứa con tinh thần của Benjamin de Rothschild & Vega Sicily. Đó là sự kết hợp hai tên tuổi hàng đầu thế giới rượu vang có trụ sở tại La Rioja. Khi rượu vang Vega Sicilia trở thành một phần trong cuộc sống của gia đình Álvarez từ năm 1982, nền tảng đã được đặt cho Tempos Vega Sicilia. Nó đã không ngừng phát triển và đặt nền móng cho một tương lai đầy hứa hẹn.

Rượu Vang Vega Sicilia

Main Menu