Marchesi Antinori

Marchesi Antinori là một công ty sản xuất rượu vang Ý nổi tiếng và có trụ sở tại Tuscany. Lịch sử của nó bắt đầu từ thế kỷ 14. Gia đình Antinori đã tận tâm sản xuất rượu vang trong hơn sáu trăm năm. Kể từ năm 1385, Giovanni di Piero Antinori đã trở thành một phần của Nghệ thuật Florentine của Vinattieri. Suốt lịch sử lâu đời trải qua 26 thế hệ, gia đình Antinori luôn trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Họ luôn có những lựa chọn sáng tạo và đôi khi can đảm nhưng luôn duy trì sự tôn trọng truyền thống không thay đổi. Vào năm 1506, Niccolò di Tommaso Antinori – một trong những người đàn ông có ảnh hưởng nhất ở Florence vào thời điểm đó đã mua Palazzo Antinori với giá 4.000 florin.

Năm 1900, Antinori đã mua thêm vườn nho Tignanello và đưa vào danh mục đầu tư của mình. Niccolo Antinori và con trai ông – Piero bắt đầu thử nghiệm các kỹ thuật sản xuất rượu vang và các giống nho chưa từng được biết đến. Niên vụ đầu tiên của rượu vang Ý Marchesi Antinori được sản xuất vào năm 1971.

Rượu Vang Marchesi Antinori

Main Menu