Hospices Civiles de Beaune

Lịch sử của rượu vang Hospices Civiles de Beaune bắt đầu vào năm 1443. Xuất phát từ mong muốn của Nicolas Rolin và Guigone de Salins xây dựng bệnh viện Hôtel-Dieu. Những người sáng lập đã thực hiện công việc từ thiện và hành động bảo trợ. Do đó đã cho phép rượu vang Hospices Civiles de Beaune được đặc biệt biết đến nhiều hơn. Các dịch vụ của bệnh viện lưu trú ngắn ngày là các dịch vụ của một bệnh viện trong thành phố 23.000 dân (cấp cứu, chăm sóc đặc biệt, phụ sản, nhi khoa, thuốc men, phẫu thuật, v.v.).

Tính độc đáo của tổ chức bệnh viện này nằm ở tầm quan trọng và bản chất của di sản. Nó bao gồm một mặt là di tích lịch sử, mặt khác là một khu sản xuất rượu vang danh tiếng rộng 60 ha. Tất cả những cây nho đều có được từ các cuộc bán đấu giá và quyên góp. Sản lượng của chúng được bán đấu giá hàng năm vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 11. Thông qua di sản của mình, bệnh viện này đóng vai trò hàng đầu trong hai hoạt động chính của Beaune và khu vực: du lịch và rượu vang.

Rượu Vang Hospices Civiles de Beaune

Main Menu