Chateau Lynch-Moussas

Lịch sử ghi lại, rượu vang Chateau Lynch-Moussas trước đây là một phần tài sản của Chateay Lynch-Bages, thuộc sở hữu của gia đình Lynch nổi tiếng của Pháp. Sự nổi tiếng bắt đầu từ đầu thế kỷ 19. Năm 1969, hầm rượu được “hiện đại hóa” bởi hệ thống cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại. Các vườn nho được cải tạo bằng phương pháp mới. Các thùng chứa cũng được làm mới hướng đến việc tạo ra loại rượu vang với chất lượng ngon nhất. Rượu vang Chateau Lynch-Moussas xuất sắc được xếp hạng 5eme Cru Classe năm 1855.

Vườn nho của Chateau Lynch Moussas có diện tích rộng khoảng 60 ha. Trong đó 2/3 diện tích trồng nho Cabernet Sauvignon-giống nho truyền thống của Bordeaux, phần còn lại là nho Merlot. Việc thu hoạch và phân loại được thực hiện trong vườn nho, sau đó những trái nho đạt độ chín tối ưu nhất mới được chuyển vào nhà máy để sản xuất rượu vang. Quá trình lên men được thực hiện trong các thùng và được ủ từ 16 – 18 tháng trong thùng gỗ sồi, trong đó sử dụng đến 60% là thùng mới.

Rượu Vang Chateau Lynch-Moussas

Main Menu