Chateau Labegorce

Chateau Labegorce cũng giống như nhiều hầm rượu khác ở Bordeaux, nó lấy tên từ một trong những nhà sở hữu đầu tiên của vườn nho này – đó là gia đình Grosse. Trong nhiều thế kỷ trước cách mạnh Pháp, Chateau Labegorce là một khu đất thực sự lớn mạnh. Thậm chí tên tuổi của nó còn lớn hơn rất nhiều tại thời điểm đó ở Medoc.

Sau rất nhiều chủ sở hữu khác nhau, hiện nay Chateau Labegorce đang thuộc sở hữu của gia đình Perrodo với vị thế của một nhà sản xuất rượu vang cao cấp tại Margaux. Với 65ha diện tích trồng nho, tại đây đang có trồng nho Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc và Petit Verdot. Tuổi thọ trung bình của vườn nho là khoảng 30 năm.

Phương châm sản xuất của Chateau Labegorce là tìm kiếm hương vị mới lạ dựa trên tiềm năng có sẵn. Nó tìm mọi cách để có thể phát huy tốt nhất những điều tuyệt vời có tại vùng đất này. Rượu vang Chateau Labegorce có thể nói là chinh phục người uống ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Đơn giản bởi “cá tính “ riêng biệt và “chất mới” lôi cuốn của rượu.

Rượu Vang Chateau Labegorce

Main Menu