Chateau Ferriere

Nhà máy rượu vang Chateau Ferriere được thành lập vào thế kỷ 18 bởi Gabriel Ferriere. Anh ta là một người môi giới tàu biển và là một sĩ quan của Vua phụ trách việc săn bắn. Vườn nho được mở rộng dần dần bởi anh họ Jean – thị trưởng của Bordeaux vào năm 1792. Khi ông qua đời, nhà máy rượu vang Chateau Ferriere đã được tòa án bán do sở hữu chung và người thừa kế chưa đủ tuổi. Bà góa của anh ấy – Marie đã mua nó, cô có ba người thừa kế: Gabriel, Michel và Rosa.

Sau cái chết của mẹ mình, Michel Ferrière vẫn là chủ sở hữu duy nhất của điền trang. Khi qua đời, ông để lại cho anh trai Gabriel và chị gái Rosa làm người thừa kế. Cô ấy là chủ sở hữu của Château Chasse-Spleen ở Grand Poujeaux nằm trong khu vực của Moulis en Médoc.

Sau đó, tài sản này được chuyển đến tay anh họ Henry Ferriere. Anh ta đã bán nó cho Armand Feuillerat năm 1913, khi đó là chủ sở hữu Château Marquis de Terme. Con gái của Armand Feuillerat – Mrs. Durand thừa kế lâu đài và để lại cho các con của cô. Năm 1952, những người thừa kế của Durand đã cho Alexis Lichine, chủ sở hữu của Château Lascombes thuê vườn nho để đảm bảo việc duy trì và hoạt động.

Rượu Vang Chateau Ferriere

Main Menu