Chateau Durfort-Vivens

Chateau Durfort-Vivens là một nhà máy rượu vang của vùng Bordeaux nước Pháp. Nó cũng là tên của loại rượu vang đỏ được sản xuất bởi nhà máy này. Đây là loại rượu vang biểu tượng của hãng rượu danh giá nhất nước Pháp – Chateau. Chất vang có tiềm năng phát triển rất tốt, tạo ra những cung bậc cảm xúc mãnh liệt khi thưởng thức.

Rượu vang Chateau Durfort-Vivens có từ thế kỷ 12 thuộc sở hữu của gia đình Durfort de Duras có ảnh hưởng trong bảy thế kỷ. Gia đình cũng sở hữu Château Lamothe gần đó, sau này được đổi tên thành Château Margaux. Sau đó nó được mua vào năm 1824 bởi M. de Vivens, và được đổi tên thành Château Durfort Vivens.

Vào thế kỷ 20, lâu đài được mua bởi các nhà đàm phán địa phương, và vào năm 1961, lâu đài được mua lại bởi Château Margaux, công ty do gia đình Lurton kiểm soát, cũng sở hữu Château Brane-Cantenac và Château Climens. Cho đến thời điểm đó, rượu được sản xuất tại Château Margaux. Con trai của Lucien là Gonzague Lurton đã trở thành người đứng đầu nhà máy năm 1992.

Rượu Vang Chateau Durfort-Vivens

Main Menu