Glenlivet

Glenlivet được đặt theo tên của nhà thờ trong thung lũng Glenlivet ở trung tâm Speyside. Xây dựng vào những năm 1800, nhà thờ này là tâm điểm của cộng đồng địa phương và đây cũng là nơi yên nghỉ của một số danh nhân lừng lẫy nhất của vùng Speyside.

Việc chưng cất rượu whisky đã được phổ biến hàng thế kỷ trước đây ở Scotland. Theo các văn kiện trước đây cho thấy việc sản xuất rượu whisky từ malt của lúa mạch có từ năm 1494. Những thế kỷ tiếp theo sau đó, chính phủ của Scotland bắt đầu đánh thuế trên việc sản xuất rượu whisky. Họ lấy lý do là hầu hết các loại rượu này được sản xuất đều là bất hợp pháp.

Năm 1823, nghị viện thông qua điều luật ưu ái cho các lò chưng cất có lợi nhuận nhiều hơn. Đồng thời áp dụng hình phạt đối với các chủ đất chứa chấp các lò chưng cất bất hợp pháp. George Smith chính là người đầu tiên lấy được giấy phép chưng cất rượu theo đạo luật mới. Ông cũng là người sáng lập Glenlivet năm 1824, tức là một năm sau khi đạo luật này ra đời.

Rượu Glenlivet

Main Menu