Brugal

Mỗi người đều có câu chuyện của riêng họ, huyền thoại của riêng họ – và Brugal cũng không khác. Câu chuyện bắt đầu từ gần 130 năm trước, tại Puerto Plata, với Don Andres Brugal Montaner và niềm tin của anh ấy vào giá trị của niềm đam mê, sự cống hiến và làm việc chăm chỉ. Những câu chuyện tốt đẹp này được tạo ra để được chia sẻ.

Ông đã chuyển đến Dominica với một ý tưởng: hoàn thiện nghệ thuật làm rượu rum. Vì vậy, vào năm 1888, huyền thoại Brugal đã ra đời. “Niềm đam mê, sự cống hiến và chăm chỉ” – Không đơn giản chỉ là lời nói mà đây là những giá trị đã truyền cảm hứng cho Montaner thành lập huyền thoại Brugal ở Puerto Plata năm 1888. Kể từ đó, năm thế hệ trong gia đình đã sống và làm việc dựa vào những giá trị này.

Gần 130 năm sau, rượu vẫn được chế tác bởi gia đình Brugal. Duy chỉ có các thành viên trong gia đình mới có thể trở thành “Maestro Ronero’. Jassil và Gustavo là thế hệ thứ 5 của gia đình và hiện đang được giữ vinh dự đó.

Rượu Brugal

Main Menu